Spoločnosť INOWIS, s.r.o. vznikla v januári 2011. Jej založeniu predchádzali mnohoročné skúsenosti z rôznych projektov realizovaných v oblasti nášho pôsobenia.

Špecializujeme sa na poradenstvo v 2 základných oblastiach:

  • procesné riadenie a IT poradenstvo,
  • verejné obstarávanie.

Našou prioritou je vytvárať trvalé a korektné vzťahy s našimi zákazníkmi a prinášať im maximálnu pridanú hodnotu. Naši klienti sa na nás s dôverou obracajú pri riešení svojich projektov a oceňujú najmä odbornosť, kompetentnosť, individuálny prístup a kvalitu našich služieb.

O nás