V oblasti procesného riadenia a IT poradenstva poskytujeme nasledovné služby:

Procesné riadenie:

 • mapovanie a zdokonaľovanie existujúcich procesov,
 • návrh a implementácia nových procesov,
 • mapovanie/definovanie organizačnej štruktúry, definovanie kompetenčného modelu,
 • nastavenie procesov, organizačnej štruktúry a kompetencií pri vzniku novej spoločnosti, inštitúcie.

Vývoj informačných systémov/softvéru na mieru:

 • správa a riadenie požiadaviek,
 • analýzy a funkčné špecifikácie,
 • dohľad nad implementáciou,
 • podpora pri zavádzaní do prevádzky.

IT poradenstvo:

 • analýza IT potrieb,
 • definovanie IT stratégie,
 • podpora pri výbere informačného systému,
 • riadenie IT podľa ITIL.

Riadenie zmien

Projektové riadenie