Špecialisti na verejné obstarávanie

Ponúkame poradenstvo i realizáciu kompletných verejných obstarávaní, pomoc pri účasti vo verejnom obstarávaní, odborné školenia na mieru.

Cenovú ponuku na mieru pripravíme do 24 hodín.
Volajte 0903 929 685 alebo píšte na inowis@inowis.sk

V oblasti verejného obstarávania poskytujeme služby dvom skupinám zákazníkov:

Služby pre zadávateľov zákaziek (verejný obstarávateľ, obstarávateľ, alebo osoba v zmysle §7):

 • kompletné poradenstvo pri príprave alebo samotnej realizácii zadávania zákazky, či už formou verejného obstarávania alebo formou obchodnej verejnej súťaže,
 • kompletný outsourcing služieb zadávania zákaziek,
 • príprava plánu verejného obstarávania,
 • príprava podkladov a dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním – napr. návrh všeobecne platného nariadenia, interných smerníc, príprava vzorov dokumentácie,
 • zastupovanie klienta a komunikácia s účastníkmi zadávanej zákazky alebo príslušnými úradmi (napr. riadiaci orgán, Úrad pre verejné obstarávanie),
 • odborné školenia „na mieru“ zamerané na riešenie konkrétnych praktických potrieb klienta (zadávateľa zákazky)

Služby záujemcom, uchádzačom alebo navrhovateľom:

 • konzultácia k vyhláseným súťažiam,
 • analýza súťažných podkladov,
 • poradenstvo a dohľad pri príprave ponúk alebo cenových návrhov,
 • kontrola formálnej a vecnej stránky ponuky alebo cenového návrhu,
 • poradenstvo pri uplatnení revíznych postupov – príprava žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu alebo námietky,
 • zastupovanie klienta v komunikácii so zadávateľom zákazky alebo Úradom pre verejné obstarávanie,
 • odborné školenia na mieru zamerané na riešenie konkrétnych praktických potrieb klienta.